ผลงานนักศึกษา

Print
Category: ebook
Published Date

ลำดับ

ชื่อเรื่อง
1 วงปี่พาทย์ไม้แข็ง
2 ฟ้อนม่านมุ้ยเชียงตา
3 ระบำนางสงกรานต์
ฉุยฉายหนุมานทรงเครื่อง
ระบำนพรัตน์
ฉุยฉายพราหมณ์
ระบำศรีวิชัย
พระรามตามกวาง
9 ระบำมฤคระเริง 
 10  ระบำย่องหงิด 
11 ระบำเทพบันเทิง 
 12  เซิ้งโปงลาง 
13 การแสดงเบิกโรง ชุด ประเลง 
 14  บุษบาชมศาล 
 16  ฉุยฉายเบญกาย 
 17  รำฉุยฉายเบญกาย 
18 รำหน้าพาทย์ เพลงตระนิมิตร
19 หนุมานจับนางเบญกาย
20 รามเกียรติ์ ตอน พรหมาศ
21 รจนาเสี่ยงพวงมาลัย
22 ระบำตารีกีปัส
23 ฉุยฉายทศกัณฐ์ลงสวน
24 รำเมขลา-รามสูร
25 ระบำวีระชัยลิง 
26 หนุมานทรงเครื่อง
27 ระบำ รำ ฟ้อน พระลอเสี่ยงน้ำ
28 BASIC BULLET
29 Chord in Harmony
30 ประวัติดนตรีแจ๊ส
 31  ประวัติ สตีฟ ลูคาเธอร์
 32  ประเภทของวงดนตรีสากล
33 ประวัติดนตรี
34 สัญลักษณ์แสดงลักษณะจังหวะ
35 Sexophone History
36 ประวัติ หนึ่ง จักรวาล
37 ประวัติ Benny Good Man 
38 เครื่องตีกระทบ 
39 ประวัติลัทธิ RASTAFARIANISM 
40 ประวัติแซ็กโซโฟน
 41 ประวัติไวโอลิน 
 42  Precussion 
 43  ประวัติชาร์ลี พาร์กเกอร์ จูเนียร์
 44  History of Drumset
 45  History of Trumpet 
 46  Suttipong Pankong 
 47  History of Sexophone 
 48  POP Music 
 49  Internationnal BMU Sical Instruments 
 50  ดนตรีบำบัด 
 51  ละครเพลง 
 52  ชีวประวัติ หลวงประดิษฐ์ ไพเราะ
 53  ดนตรีไทย วงปี่พาทย์มอญ 
54 ประวัติครูจางวาง ทั่ว พาทยโกศล
55 วิวัฒนาการของดนตรีไทยในแต่ละสมัย
56 เครื่องดนตรีไทยในแต่ละภาค
57 กลองยาว
58 ปี่พาทย์เสภา
59 ประเภทวงปี่พาทย์
60 ชีวประวัติครูมนตรี ตราโมท
61 ดนตรีในพระราชพิธี วงประโคม
62 เพลงเรื่อง ดนตรีไทย
63 ฆ้องมอญ 
64 PE-NAI 
65 วิธีการตีระนาดเอก
66 ร้อยสำเนียง เสียงซอด้วง
67 ขลุ่ย 
68 ประเภทของเครื่องดนตรีไทย
69 ประเภทของวงเครื่องสายไทย 
70 เครื่องดนตรีมโหรี
71 ดนตรีภาคใต้ 
73 พระประวัติเจ้าวังบางขุนพรหม 
74 เครื่องดนตรีไทย
75 จะเข้ 
76 ประวัติดนตรีไทย 
77 วงปี่พาทย์ไม้นวม
78 กลองแขก
79 เสภา 
80 การขับร้องเพลงไทย 

Friday the 30th. Design by QualityJoomlaTemplates. คณะศิลปศึกษา เลขที่ 2 ถนนราชินี แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 โทร./โทรสาร 02-224-1372
Copyright 2012

©