ศิลปนิพนธ์ด้านดุริยางคศิลป์

Print
Category: ระบบสารสนเทศด้านการวิจัย
Published Date Written by Super User

ศิลปนิพนธ์ด้านดุริยางคศิลป์ 

ลำดับ เรื่อง ดาวน์โหลด
1

การศึกษาเกี่ยวกับประวัติและผลงานทางด้าน
ดนตรีสากลของอาจารย์กิตติคุณ สดประเสริฐ

pdficon
2

หัวข้อศิลปนิพนธ์ ปี 2543-2553 (ฉบับเต็มติดต่อที่ภาควิชา)

pdficon
3

กรรมวิธีการประดิษฐ์โพน

pdficon
4

การเรียบเรียงเสียงประสาน บัลลังกเมฆ

pdficon
5

การละเล่นพวงมาลัย

wordicon
6

การศึกษาทางขับร้องเพลงแขกสาหร่าย

pdficon
7

เดี่ยวระนาดทุ้มเพลงจีนขิมใหญ่ 2 ชั้น

pdficon
8

หน้าทับพิเศษ กรณ๊ศึกษา การขึ้นหน้าทับเข้ากับทางร้อง ระบำสี่บท

wordicon
9

วิเคราะห์เทคนิคการขับเสภา

wordicon
10

ศึกษากระบวนการดีดกระจับปี่

pdficon
11

ศึกษาการเรียนการสอนดนตรีไทย

pdficon
12

ศึกษาแนวคิดในการประพันธ์เพลงเพื่อชีวิตของแอ๊ด คาราบาว

wordicon
13

วิเคราะห์ทางเดี่ยวฆ้องวงใหญ่เพลงนกขมิ้น 3 ชั้น

wordicon

 

 

Friday the 30th. Design by QualityJoomlaTemplates. คณะศิลปศึกษา เลขที่ 2 ถนนราชินี แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 โทร./โทรสาร 02-224-1372
Copyright 2012

©