สื่อการเรียนการรู้

Print
Category: Uncategorised
Published Date Written by Super User

สื่อการเรียนรู้

กลุ่มนาฏศิลป์
รายชื่อ

ดาวน์โหลด

เซิ้งกะหยัง part1 | part2
นารีมาลากัส part1 
ฟ้อนแพน part1 | part2 
การอบรม
ครูเครือข่ายนาฏศิลป์
  
part 1 | part 2 
part 3 | part 4  
part 5 
รำถวายพระพรราชินี part1
 ระบำอาเซียน part1
 อีสานม่วนซื่นโฮแซว  part1

 


กลุ่มดุริยางคศิลป์ ตีตศิลป์
รายชื่อ ดาวน์โหลด
การบรรเลงวงเครื่องสาย 1 part1 | part2
การบรรเลงวงเครื่องสาย 2  part1 | part2 | part3

บทไหว้ครูเสภา 
 เพลงตับณเรศชนช้าง

part 1 | part 2  
    part 3 | part 4
A King and His Music  part 1 
กลวิธีการตีสระหม่า  part 1 
  กลวิธีการตีหน้าทับเฉพาะ  part 1 | part 2    
 กลวิธีการตีขัดต่าน part 1 
บัวลอย  part 1  
  ตะโพนกลองทัด  part 1 
  กรณีทางเพลง ครูมนตรี ตราโมท   part 1 | part 2
  การบรรเลงเครื่องสายปี่ชวา 1  part 1  
  การบรรเลง
เพลง เขมรปี่แก้วทางสักวา 
 
 part 1  
 
  การบรรเลง
เพลง ระบำชุดโบราณคดี 
"ระบำทวาราวดี"
 
 
part 1  
 
  การบรรเลง
เพลง ระบำชุดโบราณคดี 
"ระบำลพบุรี"
 
 
part 1
 
  การบรรเลง เพลง ระบำฉิ่ง part 1
   การบรรเลง เพลง ระบำกรับ part 1 
  การบรรเลง
เพลง
 ระบำนกเขามะราปี่
 
 
 
part 1
 
  การบรรเลง เพลง ระบำนพรัตน์ part 1
  การบรรเลง เพลง ระบำกฤดาภินิหาร part 1
  การบรรเลง เพลง ระบำเทพบันเทิง  part 1
  การบรรเลง เพลง กล่อมนารีเถา  part 1 |part 2
  การบรรเลง เพลง กาเรียนทอง เถา   part 1
  การบรรเลง เพลง ขอมเงิน เถา  part1 
  การบรรเลงเพลง 
ขอมทรงเครื่อง เถา
 
 
part1
 
  การบรรเลง เพลง แขกกุลิต เถา part1 
  การบรรเลง เพลง  
แขกต่อยหม้อ เถา
 
part1
 
   การบรรเลง เพลง  
แขกอะหวัง เถา
 
 
part1
 
   การบรรเลง เพลง นางครวญ เถา part1 
   การบรรเลง เพลง พม่าเห่ เถา  part1
   การบรรเลง เพลง มอญรำดาบ เถา part 1
  การบรรเลง เพลง สุดสงวน เถา  part 1
  การบรรเลง เพลง โสมส่องแสง เถา   part 1
  การบรรเลง เพลงโหมโรงต้อยตริง  part 1
  การบรรเลง เพลง มยุราภิรมย์  part 1
  การบรรเลง เพลง ระบำมฤคระเริง   part 1
   การบรรเลง เพลง ม่านมงคล  part 1
  การบรรเลง เพลง ระบำกรับ   part 1
  การบรรเลง
เพลง ระบำไกรลาศสำเริง
 
 
part 1
 
  การบรรเลง
เพลง ระบำชุมนุมเผ่าไทย
 
 
part 1
 
  การบรรเลง เพลง ระบำดอกบัว  part 1 
  การบรรเลง
เพลง ระบำชุดโบราณคดี 
"ระบำเชียงแสน"
 
part 1  
 
   การบรรเลง
เพลง ระบำชุดโบราณคดี 
"ระบำศรีวิชัย"
 
 
 
part 1
    การบรรเลง
เพลง ระบำชุดโบราณคดี 
"ระบำสุโขทัย"
 
 
part 1
 
    การบรรเลง เพลง รำวงมาตรฐาน part 1
  การขับร้อง เพลงกล่อมนารี เถา   part 1 
   การขับร้อง เพลงกาเรียนทอง เถา part 1
  การขับร้อง
เพลงขอมทรงเครื่อง เถา
 
 
part 1
 
   การขับร้อง เพลงขอมเงิน เถา part 1 
  การขับร้อง
 เพลงเขมรปี่แก้วทางสักวา
part 1 
 
  การขับร้อง เพลงแขกกุสิต เถา  part 1
  การขับร้อง เพลงแขกต่อยหม้อ เถา  part 1
  การขับร้อง เพลงแขกอะหวัง เถา  part 1
  การขับร้อง เพลงนางครวญ เถา  part 1
  การขับร้อง เพลงพม่าเห่ เถา  part 1
  การขับร้อง เพลงมอญรำดาบ เถา  part 1
  การขับร้อง เพลงโสมส่อง เถา  part 1
  การขับร้อง เพลงระบำนกเขามะราปี่  part 1
  การขับร้อง เพลงม่านมงคล  part 1
  การขับร้อง
เพลงระบำกฤษดาภินิหาร
 
 
part 1
 
  การขับร้อง
เพลงระบำชุมนุมเผ่าไทย
 
 
part 1
 
  การขับร้อง เพลงระบำดอกบัว  part 1
  การขับร้อง เพลงระบำนพรัตน์  part 1
  การขับร้อง เพลงระบำปลา  part 1
   การขับร้อง เพลงระบำอู่ทอง part 1
  การขับร้อง เพลงระบำเงือก  part 1
   การขับร้อง เพลงระบำเทพบันเทิง part 1
  การขับร้อง เพลงระบำอรุณ  part 1
  การขับร้อง  
เพลงระบำไกรลาศสำเริง
part 1
 
  การขับร้อง เพลงรำวงมาตรฐาน  part 1
  การขับร้อง เพลงลาวดวงดอกไม้  part 1
    
  การบรรเลงซอสามสาย   part 1part 2 
  part 3 | part 4 
  ทักษะเพลงไทย 1
เพลงโหมโรงมะลิเลื้อย  
 
part 1  
 
 

             ทักษะเพลงไทย 3
   - เพลงโหมโรงขับไม้บัณเฑาะว์
   - เพลง ตะลุ่มโปง เถา
   - เพลง แสนเสนาะ สามชั้น
   - เพลง ตับสมิงทอง
   - เพลง ระบำสี่บท
 

part 1
part 2
 part 3 
   powerpoint วิชาทักษะเพลงไทย 5 part 1 

Friday the 30th. Design by QualityJoomlaTemplates. คณะศิลปศึกษา เลขที่ 2 ถนนราชินี แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 โทร./โทรสาร 02-224-1372
Copyright 2012

©