ศิลปนิพนธ์

Print
Category: ระบบสารสนเทศด้านการวิจัย
Published Date Written by Super User

ศิลปนิพนธ์ด้านนาฏศิลป์ 

 

ลำดับ เรื่อง ดาวน์โหลด
1 กระบวนท่ารำและกลวิธีการแสดงบทบาทนางจันทน์ wordicon
2 กะเหรี่ยงปกาเกอะญอ  wordicon
3 กะเหรี่ยงโป  wordicon
4 การฟ้อนนกกิงกะหล่า  wordicon
5 การรำในพิธีบายศรีสู่ขวัญ 
เรือมมองก็วลจองไดของกลุ่มชนเขมร 
 wordicon
6 การศึกษาวิจัยเกี่ยวกับวิถีชีวิตและประเพณีของกลุ่มชนลาวเวียงในจังหวัดสุพรรณบุรี    wordicon
7 โขนขุขันธ์  wordicon
8 โขนผู้หญิง  wordicon
9 โขนโรงนอก  wordicon
10 งิ้วแต้จิ๋ว  wordicon
11 จารีตการแสดงในพระราชพิธีบวงสรวง
พระสยามเทวาธิราช
 wordicon
12 ฉุยฉายเข้าวัด  wordicon
13 ซาปิน  wordicon
14 ญวนรำกระถาง  wordicon
15 ดิเกร์ฮูลู  กรณีศึกษาคณะอาเน๊าะปูยู  wordicon
16 เถิดเทิง  wordicon
17 ไทญ้อ  wordicon
18 นาฏศิลป์ล้านนาในพระราชายาเจ้าดารัศมี  wordicon
19 โนราคล้องหงส์  wordicon
20 โนราผู้ชาย  กระบวนท่ารำกำพรัดเกี้ยว  wordicon
21 บทคัดย่อดาวดึงส์ ตรวจแล้วจร้า  wordicon
22 บทบาทกิดาหยัน  กรณีศึกษาระบำทวยหาญ
ผลงานของคุณครูสุวรรณี
 wordicon
23 เบิกโรงละครใน  ฉุยฉายกิ่งไม้เงินทอง  wordicon
24 เบิกโรงละครใน  wordicon
25 ปล่อยม้าอุปการ  wordicon
26 พระราชพิธีจองเปรียง  wordicon
27 พระราชพิธีตรียัมปวาย  wordicon
28  พระราชพิธีธานยเทาะห์  wordicon
29 เพลงทรงเครื่อง  wordicon
30 เพลงปรบไก่  จังหวัดเพชรบุรี  wordicon
31 เพลงยั่ว  wordicon
32 เพลงลาวเขิน  wordicon
33 ฟ้อนกลองตุ้ม   มรดกทางวัฒนธรรมพื้นบ้านอีสาน  wordicon
34 ฟ้อนกลองยาวอีสาน  wordicon
35 ฟ้อนก๋ายลาย  wordicon
36 ฟ้อนดาบ  wordicon
37 ฟ้อนบูชาผี  wordicon
38 ฟ้อนผาง  wordicon
39 ฟ้อนเหยา พิธีเพื่อการบำบัดรักษาโรคภัยไข้เจ็บของชาวผู้ไทยในเขตอำเภอคำม่วง  อำเภอเขาวง   อำเภอกุฉินารายณ์   จังหวัดกาฬสินธุ์  wordicon
40 รองเง็ง   กรณีศึกษาท่าเต้นตามรูปแบบของอาจารย์นพมาศ  พรมนุชาธิป  wordicon
41 รอยพระพุทธบาท  wordicon
42 ระบำชุดไทยพระราชนิยม  wordicon
43 ระบำเทพนพเคราะห์  wordicon
44 ระบำนางสงกรานต์  wordicon
45 ระบำในเพลงปลุกใจของหลวงวิจิตรวาทการ  wordicon
46 ระบำม้า  wordicon
47 รำโคม  wordicon
48 รำมวยโบราณสกลนคร  wordicon
49 รำมอญ  wordicon
50 รำมังคละ  wordicon
51 รูปแบบการฝึกหัดตัวนาง(นางเอกละครในเรื่อง อิเหนา ตอนลักนางบุษบา)  wordicon
52 รูปแบบการแสดงโขนสด  wordicon
53 รูปแบบการแสดงละครตามแนวของนายสมภพ  จันทรประภา  wordicon
54 รูปแบบละครดึกดำบรรพ์  wordicon
55 รูปแบบและการเกี้ยวนางของหนุมาน  wordicon
56 เรื่องสังข์ทอง  ตอนหาปลา  wordicon
57 เรือมกันตรึม  กรณีศึกษากลุ่มชนชาวอีสานใต้  wordicon
58 ละครชาตรีเมืองเพชร  wordicon
59 ละครชาตรีเมืองเพชรบุรี  wordicon
60 ละครชาตรีศาลหลักเมือง  กรุงเทพฯ  wordicon
61 ละครดึกดำบรรพ์  wordicon
62 ละครเท่งตุ๊ก  จังหวัดจันทบุรี  wordicon
63 ละครนอกแบบหลวง  wordicon
64 ละครในเรื่องรามเกียรติ์ บทพระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่ ๒  wordicon
65 ละครผู้ชาย  wordicon
66 ละครพันทางเรื่องราชาธิราช  ตอนศึกกามนี  wordicon
67 ละครพูดเรื่องเวนิสวาณิช  wordicon
68 ละครร้องคณะจันทโรภาสพรานบูรณ์  wordicon
69 ละครเรื่องเงาะป่าตามรูปแบบละครวังสวนกุหลาบ  wordicon
70 ละครเรื่องศรีธรรมาโศกราช  ของนายสมภพ  จันทรประภา  wordicon
71 ละครเสภาตามแนวพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระนราธิปประพันธ์พงศ์  wordicon
72 ลิเกทรงเครื่อง  wordicon
73 ลิเกบันตน  กรณีศึกษาเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช  wordicon
74 เล่นคอนฟ้อนแคน  wordicon
75 วีรชนบ้านบางระจัน  wordicon
76 ศกุนตลา  wordicon
77 ศึกษารูปแบบการรำของตัวนางตลาด  wordicon
78 สวดคฤหัสถ์  wordicon
79 หนังประโมทัย  wordicon
80 หมอลำเรื่องต่อกลอนวาทอุบล  กรณีศึกษาคณะรังสิมันต์  wordicon
81 หอกซัดที่ใช้ในการแสดงนาฏศิลป์ไทย  wordicon
82 หุ่นกระบอก  wordicon
83 หุ่นละครเล็ก  wordicon

 

 

Friday the 30th. Design by QualityJoomlaTemplates. คณะศิลปศึกษา เลขที่ 2 ถนนราชินี แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 โทร./โทรสาร 02-224-1372
Copyright 2012

©