ตารางรายการสื่อรอบรู้ด้านสุขภาพสนับสนุนการเรียนการสอนรองรับสถานการณ์ COVID-19 จำแนกตามเนื้อหา

Print
Category: Covid-19
Published Date

     รายการสื่อรอบรู้ด้านสุขภาพสนับสนุนการเรียนการสอนรองรับสถานการณ์ COVID-19 จำแนกตามเนื้อหา

 ความรู้ และการปฏิบัติตนเพื่อป้องกันโรคโควิด 19

1. 9 วิธี หนีโควิด 19 Infographic
2. How to…การรับมือโควิด 19 ในหน้าฝน Infographic
3. ป้องกันโควิด ล้าง เลี่ยง ลด Infographic
4. ทำไมต้องกักตัวเอง 14 วัน VDO Clip
5. 10 พฤติกรรมเคยชิน เสี่ยง โควิด 19 VDO Clip
6. หลัก 3ล ช่วยป้องกันโควิด VDO Clip
7. ดูแลบ้านให้ห่างโควิด VDO Clip
8. นั่งห่างหน่อย...แต่อร่อยเหมือนเดิม Social distancing VDO Clip
9. คำแนะนำโรคโควิด 19 VDO Clip
    Link: กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข https://ddc.moph.go.th/viralpneumonia/info.php
10. การป้องกันเชื้อไวรัส COVID-19 สำหรับผู้บริหาร/เจ้าของโรงเรียน Infographic
     Link: กรมอนามัย กระทรวงสาธารธณสุข http://nutrition.anamai.moph.go.th/images/files/info%20COVID-19%203_Page_3.jpg
11. การป้องกันเชื้อไวรัส COVID-19 สำหรับครูผู้ดูแลนักเรียน Infographic Link: http://nutrition.anamai.moph.go.th/images/files/info%20COVID-19_Page_4.jpg
12. การป้องกันเชื้อไวรัส COVID-19 สำหรับนักเรียน Infographic Link: http://nutrition.anamai.moph.go.th/images/files/info%20COVID-19_Page_2.jpg
13. การป้องกันเชื้อไวรัส COVID-19 สำหรับผู้ปกครอง Infographic Link: http://nutrition.anamai.moph.go.th/images/files/info%20COVID-19_Page_1.jpg
14. ล้างมือ ลดความเสี่ยงการติดเชื้อไวรัสโคโรน่า Infographic Link: https://1th.me/YLoa4
15. แนวทางการป้องกันเชื้อไวรัสโคโรน่า สำหรับเด็กวัยเรียน Infographic Link: https://1th.me/9nDF0
16. มาตรการเตรียมความพร้อมโรงเรียนก่อนเปิดเทอม ปลอดภัยจากโควิด 19 Infographic VDO Clip
      Link: Youtube Facebook website
17. STAY AT HOME อยู่บ้านอย่างไรให้ฟันดี (ฉบับวัยทีน) Infographic
18. กินอย่างไรให้ห่างไกล COVID-19 Infographic
19. Social Distancing สำหรับวัยรุ่น Infographic
      Link: https://qrgo.page.link/XAsnc
20. 20 เกม เล่นในบ้าน ดูแลจิตใจ ต้านภัย COVID-19 Infographic
21. 5 อย่า สู้ COVID-19 Infographic
22. COVID-19 WAR Infographic
      Link: สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์ กรมสุขภาพจิต https://new.smartteen.net/Infographic

สุขอนามัยส่วนบุคคลและการตรวจร่างกายเบื้องต้น
1. ชุดสื่อความรอบรู้ด้านสุขภาพ หนังสือ โปสเตอร์
2. เด็กไทยฉลาดรอบรู้ด้านสุขภาพการตรวจร่างกาย 10 ท่าปฏิบัติการรอบรู้สุขภาพ ตอนที่ 1-3 Animation
3. ชุดสื่อเด็กไทยรอบรู้
    ตอนที่ 1 กินพอดี เติบโตสมวัย สดใสแข็งแรง
    ตอนที่ 2 ปฏิบัติการ 2 2 2 รหัสลับฟันดี ล้างมือ 7 ขั้นตอนพิชิตโรค
    ตอนที่ 3 กระโดดโลดเต้น เล่นสนุก นอนหลับคุณภาพ และฉลาดรอบรู้ Animation
    Link: สำนักส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณะสุข https://qrgo.page.link/XAsnC
4. โรงเรียนสิ่งแวดล้อมปลอดภัย เด็กไทยสุขอนามัยดี VDO/Animation Link: https://youtu.be/w6QcnUEgP8A
5. เด็กไทยรอบรู้สุขภาพและการตรวจร่างกายเบื้องต้น โปสเตอร์ แผ่นพับ Link: https://bit.ly/2Xxni5R
6. กระโดดโลดเต้น เน้นหลับคุณภาพ และฉลาดรอบรู้ VDO Clip Link: https://youtu.be/1rJCU_I_Wtw
7. กินพอดี เติบโตสมวัย สดใสแข็งแรง VDO Clip Link: https://youtu.be/1rJCU_I_Wtw
8. คู่มือการส่งเสริมสุขภาพเด็กวัยเรียน คู่มือ/แนวทาง Link: https://qrgo.page.link/B37qt
9. คู่มือแผนการเรียนการสอนเลี้ยงดูลูกตาม “คำสอนพ่อ” ด้านสุขภาพ 8 คุณธรรมหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง E-Book
      Link: https://www.cgtoolbook.com/books026
10. คู่มือครอบครัวต้นแบบเลี้ยงดูลูกตามคำสอนพ่อคุณธรรม 8 ประการ ของหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง E-Book
      Link: https://www.cgtoolbook.com/books001/7

โภชนาการ
1. หนังสือชุดความรู้ NuPETHS E-Book หนังสือ สำนักโภชนาการ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
    Link: http://nutrition.anamai.moph.go.th/images/files/NuPETHS_2563.pdf
    Link: http://nutrition.anamai.moph.go.th/download/NuPETHS/mobile/index.html
2. โปสเตอร์อาหาร 5 หมู่ Infographic โปสเตอร์
    Link: http://nutrition.anamai.moph.go.th/download/2563/nutrition_media_03.pdf
    Link: http://nutrition.anamai.moph.go.th/download/2563/nutrition_media_04.pdf
3. Animation NuPETHS The Heroes Animation DVD Link: https://www.youtube.com/channel/UC53ePfa14D3Z8Q2HxkjYO3w
4. คู่มือนักจัดการน้ำหนักเด็กวัยเรียน (Smart Kids Coacher) หนังสือ Link: https://1th.me/l3olU
5. แนวทางการควบคุมป้องกันภาวะอ้วนในเด็กวัยเรียน หนังสือ Link: https://nutrition.anamai.moph.go.th/images/file/planflat58.pdf
6. แนวทางการคัดกรองส่งต่อเด็กอ้วนกลุ่มเสี่ยง หนังสือ Link: https://1th.me/00UYD
7. แนวทางการจัดการค่ายลดน้ำหนัก กินพอดี ไม่มีอ้วน หนังสือ Link: http://nutrition.anamai.moph.go.th/images/file/eat_no_fat.pdf
8. Roll up มาตรฐานการจัดการอาหารกลางวันต่อสัปดาห์ Roll up PDF File Link: http://nutrition.anamai.moph.go.th/download/2563/nutrition_media_05.pdf
9. Roll up ดื่มนมจืด ยืดความสูง Roll up PDF File Link: https://1th.me/PZIhw
10. Roll up กินไข่ทุกวัน กินได้ทุกวัย Roll up PDF File Link: https://1th.me/2jc7u
11. Roll up 60 นาที กระโดดโลดเต้น เล่นสนุก Roll up PDF File Link: https://1th.me/3JO1T
12. นิทรรศการกินอาหารตามปริมาณที่แนะนำใน 1 วัน เด็กวัยเรียนสูงดีสมส่วน ไม่อ้วน ผอม เตี้ย PDF File Link: https://1th.me/rbAgp
13. นิทรรศการยามชุดความรู้ NuPETHS PDF File Link: https://1th.me/Ou7E2
14. นิทรรศการภาวะทุพโภชนาการเด็กวัยเรียน PDF File Link: https://1th.me/c134e
15. Backdrop ทำอย่างนี้ สูงดีสมส่วน PDF File Link: http://nutrition.anamai.moph.go.th/download/2563/nutrition_media_02.pdf
16. Backdrop การเฝ้าระวังภาวะโภชนาการ PDF File Link: http://nutrition.anamai.moph.go.th/download/2563/nutrition_media_01.pdf
17. Xstand Nupeths นม ไข่ ผัก PDF File Link: https://1th.me/eTHEm
18. Xstand Nupeths นมสด PDF File Link: https://1th.me/lQwYs

ทันตสุขภาพ
1. มารู้จักฟันกันเถอะ แผ่นพับ
    Link: สำนักทันตสาธารณสุข กนมอนามัย กระทรวงสาธารณะสุข https://is.gd/EkU4Fx
2. มาแปรงฟันกันเถอะ VDO Clip
    Link: https://is.gd/Unqyg5
    Link: https://is.gd/vwqnmu
3. การดูแลทำความสะอาดช่องปาก VDO Clip Link: https://is.gd/OY92IE
4. ถ้าเกิดอุบัติ้หตุฟันแท้หลุด ควรทำยังไงดี! VDO Clip Link: https://is.gd/Rz7eKV
5. ฟันสมบัติล้ำค่า VDO Clip Link: https://is.gd/jqUZns
6. หนูจะกินอะไรดี นิทาน Link: https://is.gd/CcKHuB
7. อย่าลืมแปรงฟันก่อนนอน นิทาน Link: https://is.gd/19oJ3F
8. นมจืดอร่อยจัง นิทาน Link: https://is.gd/5oTred
9. เกิดอุบัติเหตุจนฟันเสียหาย ดูแลได้มั้ย? Infographic Link: https://is.gd/RRAHKp
10. ชุดความรู้ส่งเสริมสุขภาพช่องปาก Infographic Link: https://is.gd/EkU4Fx
11. รู้ทันน้ำตาลแผง Infographic Link: https://is.gd/opv7d2
12. น้ำตาลศัตรูร้ายทำลายฟัน Infographic Link: https://is.gd/bXaXQG
13. ความรู้พื้นฐานเรื่องการดูแลสุขภาพช่องปาก Infographic Link: https://is.gd/ETurA3
14. ฟันดีสุขภาพดี Infographic Link: https://is.gd/VQ6v1E
15. แปรงดี ฟันดี Infographic Link: https://is.gd/EkU4Fx
16. การใช้ยาสีฟันในเด็ก Infographic Link: https://is.gd/jehSHu
17. การเก็บแปรงสีฟันที่ถูกต้อง Infographic Link: https://is.gd/zGJw6p
18. อ่านก่อนซื้อ คิดก่อนใช้ คนไทยสุขภาพดี Infographic Link: https://is.gd/qDVLN1
19. ชุดความรู้ส่งเสริมสุขภาพช่องปากเด็กวัยเรียน จำนวน 7 เรื่อง
19.1 มารู้จักฟัน สมบัติอันล้ำค่ากันเถอะ
19.2 222 รหัสลับฟันดี
19.3 แปรงดี ฟันดี
19.4 แปรงฟันถูกวิธี ฟันดีไม่มีผุ
19.5 มาตรวจว่าฉันแปรงฟันสะอาดหรือยังนะ?
19.6 น้ำตาลศัตรูร้ายทำลายฟัน
19.7 จัดฟันแฟชั่น สวยหรือเสี่ยง Infographic
      Link: https://is.gd/EkU4Fx
20. ชุดชั่วโมงฟันดี ตอน โรคฟันผุ VDO Clip Link: https://is.gd/EOArUT
21. ชุดชั่วโมงฟันดี ตอน โรคเหงือกอักเสบ VDO Clip Link: https://is.gd/WuuGxL
22. สูตรลับฟันดีสุขภาพดี 2-2-2 VDO Clip Link: https://is.gd/mOOZdc
23. การดูแลความสะอาดช่องปาก VDO Clip Link: https://is.gd/OY92IE
24. วีเช็คความสะอาดของฟัน VDO Clip Link: https://is.gd/gIWsaK
25. ต้องไปหาหมอฟันทุก 6 เดือนไหม Infographic Link: https://is.gd/hXQCL0
26. จัดฟันแฟชั่น สวยหรือเสี่ยง Infographic Link: https://is.gd/EkU4Fx
27. เกิดอุบัติเหตุจนฟันเสียหาย รักษาได้ไหม Infographic Link: https://is.gd/RRAHKp
28. ถ้าเกิดอุบัติเหตุจนฟันแท้หลุด ควรทำยังไงดี!? VDO Clip Link: https://is.gd/Rz7eKV
29. ชุดเรียนรู้กลางเพื่อเด็กไทยมีโภชนาการสมวัย เรื่อง สุขภาพช่องปากบูรณาการกับกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชุดการเรียนรู้ Link: https://is.gd/90S7jS
30. ชุดเรียนรู้กลางเพื่อเด็กไทยมีโภชนาการสมวัย เรื่อง สุขภาพช่องปากบูรณาการกับกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพละศึกษา Infographic Link: https://is.gd/RRAHKp
31. ชุดเรียนรู้กลางเพื่อเด็กไทยมีโภชนาการสมวัย เรื่อง สุขภาพช่องปากบูรณาการกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ชุดการเรียนรู้ Link: https://is.gd/nWeaZK
32. คู่มือเทคนิคการสอนทันตสุขศึกษาอย่างง่ายโดยใช้ละครเป็นสื่อ VDO Clip Link: https://is.gd/OY92IE
33. อุบัติเหตุจากฟัน ช่วงชั้นที่ 1 และช่วงชั้นที่ 2 VDO Clip
      Link: ภาควิชาทันตกรรมชุมชน คณะทันตแพทย์ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย https://is.gd/RyIldw
34. ภาพวาดระบายสีทะลุมิติ (AR) เพื่อเสริมสร้างจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ เรื่อง สุขภาพช่องปาก Infographic
      Link: คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ https://is.gd/RRAHKp
35. รวมช่องทางสื่อ Social Media ในการดูแลสุขภาพช่องปาก VDO Clip
      Link: คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ https://is.gd/OY92IE

สุขบัญญัติ 10 ประการ
1. สื่อบัญญัติสุขภาพ Infographic
    Link: กองสุขศึกษา กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข https://is.gd/aKlTQy
2. สื่อสุขบัญญัติ 10 ประการ ชุดความรู้ Link: https://bit.ly/2V2gITd

การป้องกันการจมน้ำ และการบาดเจ็บอื่น ๆ
1. อย่าใกล้ อย่าเก็บ อย่าก้ม VDO Clip
    Link: การป้องกันการบาดเจ็บ กรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณะสุข https://is.gd/XMLII1
2. อย่าใกล้ อย่าเก็บ อย่าก้ม Infographic Link: https://is.gd/Wc0b6r
3. การป้องกันการจมน้ำในเด็กโต VDO Clip Link: https://is.gd/1GQqdA
4. คนตกน้ำ จมน้ำ การช่วยเหลือ และการปฐมพยาบาล “ตะโกน โยน ยื่น” Infographic Link: https://is.gd/FK3xr0
5. กฎความปลอดภัยทางน้ำ Infographic Link: https://is.gd/lA83qG
6. การใช้ชูชีพ กับเสื้อพยุงตัว Infographic Link: https://is.gd/CVVm4f
7. เด็กจมน้ำ มหันตภัยเงียบ Infographic Link: https://is.gd/gUT3oe
8. ข้อแนะนำเพื่อความปลอดภัยจากแหล่งน้ำ Infographic Link: https://is.gd/94vzju
9. อุปกรณ์ส่งสริมความปลอดภัยและป้องกันการบาดเจ็บฯ Infographic Link: https://is.gd/KxNDIl
10. การบาดเจ็บในเด็ก Infographic Link: https://is.gd/9GYWDH
11. ข้อแนะนำเพื่อความปลอดภัยจากบ่อขุดเพื่อเกษตร คลอง แม่น้ำ เขื่อน น้ำตก Infographic Link: https://is.gd/0QeXtR
12. ข้อแนะนำเพื่อความปลอดภัยจากแหล่งน้ำรอบ ๆ บ้าน Infographic Link: https://is.gd/EkU4Fx
13. ข้อแนะนำเพื่อความปลอดภัยสำหรับสระว่ายน้ำ (สระว่ายน้ำ ไม่ควรมีคนจมน้ำ) VDO Clip Link: https://is.gd/Rz7eKV
14. การปฐมพยาบาลคนตกน้ำ จมน้ำ Infographic Link: https://is.gd/C8GSH5
15. การปฐมพยาบาลเด็กจมน้ำ (สำหรับประชาชน) VDO Clip Link: https://is.gd/5m5BaG
16. ของเล่นเด็กอันตรายไม่ใช่เล่น Infographic Link: https://is.gd/VtpfNK
17. อันตรายจากบันไดเลื่อน Infographic Link: https://is.gd/OjuF92
18. ระมัดระวังอันตรายจากลูกโป่งอัดไฮโดรเจน Infographic Link: https://is.gd/cpH5qi
19. เตือนภัยแมงกะพรุนพิษ Infographic Link: https://is.gd/WsasMy

 

Friday the 30th. Design by QualityJoomlaTemplates. คณะศิลปศึกษา เลขที่ 2 ถนนราชินี แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 โทร./โทรสาร 02-224-1372
Copyright 2012

©