หน้าแรก

กำหนดการลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา2563

แจ้งนักศึกษาทุกชั้นปี

1.ลงทะเบียนเรียนผ่านระบบอินเทอร์เน็ต

2.ชำระเงินผ่านธนาคารกรุงไทยทุกสาขา

ภายในระหว่างวันที่ 1 - 29 พฤษภาคม 2563

สามารถตรวจสอบแผนการศึกษาและตารางสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา2563ได้ที่นี่!!

 

 แผนการศึกษา

 สาขานาฏศิลป์ไทย ส่วนกลาง ภาค 1-2563 

สาขาวิชาดนตรีคีตศิลป์ไทยศึกษา ส่วนกลาง 

สาขาวิชาดนตรีคีตศิลป์สากลศึกษา ส่วนกลาง

สาขาวิชานาฏศิลป์สากลศึกษา ส่วนกลาง

 

ตารางสอน

ตารางเรียนสาขาดนตรีคีตศิลป์ไทย 1- 2563

ตารางเรียนสาขาดนตรีคีตศิลป์สากล 1- 2563

ตารางเรียนสาขานาฏศิลป์ไทยศึกษา  1-2563

ตารางเรียนสาขานาฏศิลป์สากลศึกษา  1-2563

 

Tuesday the 27th. Design by QualityJoomlaTemplates. คณะศิลปศึกษา เลขที่ 2 ถนนราชินี แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 โทร./โทรสาร 02-224-1372
Copyright 2012

©