หน้าแรก

คณะศิลปศึกษาจัดรูปแบบปฐมนิเทศข้าราชการบบรรจุใหม่

ในวันศุกร์ที่ 16 กันยายน 2565

1.นายนวนิช นวชีวินมัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาการศึกษา

2.นายฤทธิพร แก้วดี ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาดุริยางคศิลป์ศึกษา

 

รูปภาพเพิ่มเติม

123015

 

123013

123017

Thursday the 29th. Design by QualityJoomlaTemplates. คณะศิลปศึกษา เลขที่ 2 ถนนราชินี แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 โทร./โทรสาร 02-224-1372
Copyright 2012

©