หน้าแรก

ประกาศผลการสอบคัดเลือก ตำแหน่ง บรรณารักษ์ สังกัดคณะศิลปศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ผู้สมัครที่ได้รับคัดเลือกลำดับที่ 1 มารายงานตัวและทำสัญญาจ้างในวันพฤหัสบดีที่ 29 ตุลาคม 2563 เวลา 08.30 น. ณ งานทรัพยากรบุคคล สำนักงานเลขานุการคณะ ชั้น 2 อาคารคณะศิลปศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ (วังหน้า)

รายละเอียดดังแนบ

122167754 4520618211313713 7474036613909497450 o

Friday the 30th. Design by QualityJoomlaTemplates. คณะศิลปศึกษา เลขที่ 2 ถนนราชินี แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 โทร./โทรสาร 02-224-1372
Copyright 2012

©