หน้าแรก

 

ประกาศ : ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้าง (รายเดือน)

 

คลิ๊ก

 

ให้ผู้ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกในลำดับที่ 1 ไปรายงานตัวและจัดทำสัญญาจ้าง

ตามวัน เวลา สถานที่ดังกล่าว

 

Thursday the 29th. Design by QualityJoomlaTemplates. คณะศิลปศึกษา เลขที่ 2 ถนนราชินี แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 โทร./โทรสาร 02-224-1372
Copyright 2012

©