หน้าแรก

นักศึกษาคณะศิลปศึกษา ชั้นปีที่ 1 ให้มารับบัตรนักศึกษาในวันพฤหัสบดีที่ 15 สิงหาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 09.00-15.00 น. ณ ห้องโถงโรงละครวังหน้า สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

****  ขอให้นักศึกษานำบัตรประชาชนมาด้วย******

คลิกอ่านรายละเอียด

Tuesday the 27th. Design by QualityJoomlaTemplates. คณะศิลปศึกษา เลขที่ 2 ถนนราชินี แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 โทร./โทรสาร 02-224-1372
Copyright 2012

©