หน้าแรก

 
วันพุธที่ ๑๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ โรงละครวังหน้า สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
***********************************************************************
เวลา ๐๘.๐๐ – ๐๙.๐๐ น. นักศึกษาลงทะเบียน ดนตรีไทยบรรเลง
เวลา ๐๙.๐๐ – ๐๙.๑๕ น. พิธีเปิดงานโครงการปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา ๒๕๖๑
- อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ประธานในพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย
- รองอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์สหวัฒน์ ปลื้มปรีชา) กล่าวรายงาน
- ประธานกล่าวเปิดงานและให้โอวาท
เวลา ๐๙.๑๕ – ๐๙.๓๐ น. คณะผู้บริหาร กล่าวแสดงความยินดีแก่นักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษา
เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๑.๐๐ น. การบรรยายเรื่อง “ว่าที่บัณฑิตใหม่ เตรียมตัวอย่างไรให้ได้งาน”
โดย นางสาววรรณภา สุขวารี
ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษาวิทยฐานรองผู้อำนวยการชำนาญการ
โรงเรียนมัธยมนาคนาวาอุปถัมภ์
และมอบของที่ระลึก
เวลา ๑๑.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. การบรรยายเรื่อง “เส้นทางลัดสู่ความสำเร็จ”
โดย คุณสายสวรรค์ ขยันยิ่ง (ผู้ประกาศข่าว, พิธีกรรายการโทรทัศน์)
และมอบของที่ระลึก
ปิดงานโครงการปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

53400544 2530394570336097 1115776187889614848 o

Friday the 30th. Design by QualityJoomlaTemplates. คณะศิลปศึกษา เลขที่ 2 ถนนราชินี แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 โทร./โทรสาร 02-224-1372
Copyright 2012

©