หน้าแรก

ขอเชิญพี่ๆ นักศึกษาชั้นปีที่ 5 และพี่ๆ ที่สำเร็จการศึกษา คณะศิลปศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 ทุกสาขาวิชา ทุกคน 

ร่วม”โครงการทอสายสัมพันธ์ สร้างพลังครูพันธุ์ใหม่”
ในวันที่ 13 มีนาคม 2562

ช่วงเช้า ปัจฉิมนิเทศ จัดโดยสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 

ช่วงบ่าย จัดโดยคณะศิลปศึกษา

โครงการทอสายสัมพันธ์ สร้างพลังครูพันธุ์ใหม่ 
ช่วงเย็น FED Senior Blue Night Party

ปล.ช่วงเช้า-บ่าย แต่งกายชุดนักศึกษา
ช่วงเย็น ตีมงาน คัลเลอร์ฟลู

ขอให้พี่ๆ ทุกคนนำชุดช่วงเย็นมาเปลี่ยนที่คณะฯ เลยนะครับ

แล้วเราพบกัน น้องๆ รอพี่อยู่นะ

53165026 1115057052030409 2201370949100503040 n

Friday the 30th. Design by QualityJoomlaTemplates. คณะศิลปศึกษา เลขที่ 2 ถนนราชินี แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 โทร./โทรสาร 02-224-1372
Copyright 2012

©