หน้าแรก

#ประชาสัมพันธ์การอบรมครูเครือข่ายนาฏศิลป์ไทย 2562 (เฉพาะรุ่น2)
แบบลงทะเบียนสมัครโครงการอบรมครูเครือข่ายนาฏศิลป์ไทย ปี 2562 (รุ่น2) คณะศิลปศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม https://goo.gl/forms/XuzlqCVN0Bj4EzW62 หมดเขตการรับสมัครและชำระเงินค่าลงทะเบียนสิ้นสุดภายในวันที่ 30 มีนาคม 2562 การสมัครจะสมบูรณ์เมื่อชำระเงินเรียบร้อย

53113370 2528135017228719 2222207579210121216 n53413447 2528135063895381 2294990009108791296 n

 

Tuesday the 27th. Design by QualityJoomlaTemplates. คณะศิลปศึกษา เลขที่ 2 ถนนราชินี แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 โทร./โทรสาร 02-224-1372
Copyright 2012

©