หน้าแรก

 

คณะศิลปศึกษาได้จัดโครงการสร้างเสริมสุขภาวะ การป้องกันโรค และเพศศึกษา

เพื่อรณรงค์ให้นักศึกษาตระหนักถึงภัยอันตรายของโรคเอดส์นำความรู้ ความเข้าใจเรื่องโรคเอดส์สามารถนำไปใช้ในการปฏิบัติตนได้อย่าง

ถูกต้องและปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ให้รู้จักคิด ตัดสินใจ

เลือกปฏิบัติในสิ่งที่ดี

 

 

ณ ห้องประชุมเทเวศรวงศ์วิวัฒน์  โรงพยาบาลกลาง 

วันพุธที่ 7 กันยายน 2565

 

รูปภาพเพิ่มเติม

 

306642670 7968269276548572 8744468891211663011 n

306776521 7968283449880488 9071173299640384260 n

306627256 7968315909877242 5523073314294526704 n

306616530 7968314563210710 459600671285067255 n

306604984 7968322513209915 2834962557621877315 n

 

 

 

Tuesday the 27th. Design by QualityJoomlaTemplates. คณะศิลปศึกษา เลขที่ 2 ถนนราชินี แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 โทร./โทรสาร 02-224-1372
Copyright 2012

©