หน้าแรก

Written by Jaturapat Malailert

คณะศิลปศึกษาได้จัดโครงการพัฒนาทักษะด้านการแสดงดนตรี นาฏศิลป์ ละครนอก เรื่องสังข์ทอง

มีนักศึกษาสาขาวิชา นาฏศิลป์ ดนตรีไทย คีตศิลป์ไทย ดนตรีสากล ที่เข้าร่วมโครงการนี้

 

 

ระหว่างวันที่ 8 - 9 กันยายน 2565 เวลา 09.00 - 16.30 น.

ณ อาคารคณะศิลปศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ชั้น 4 ห้อง 403

 

รูปภาพเพิ่มเติม

 

IMG 9551

IMG 9286

IMG 9662

IMG 9797

IMG 9844

Thursday the 29th. Design by QualityJoomlaTemplates. คณะศิลปศึกษา เลขที่ 2 ถนนราชินี แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 โทร./โทรสาร 02-224-1372
Copyright 2012

©