หน้าแรก

บรรยากาศการถ่ายทอดท่ารำ พระสุธนตรวจพล ถ่ายทอดกระบวนท่ารำโดย อาจารย์ไพฑูรย์ เข้มแข็ง ผู้เชี่ยวชาญนาฏศิลป์ไทย

 

22 มีนาคม 2564

ณ ห้องปฏิบัติโขน วิทยาลัยนาฏศิลป

 

ถ่ายภาพโดย ว่าที่ร้อยตรีจตุพร ภักดี

.

.

.

รูปภาพเพิ่มเติม...

thD 1

thD 2

thD 3

thD 4

thD 5

thD 6

Thursday the 29th. Design by QualityJoomlaTemplates. คณะศิลปศึกษา เลขที่ 2 ถนนราชินี แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 โทร./โทรสาร 02-224-1372
Copyright 2012

©