หน้าแรก

ปีใหม่อิหร่าน - สงกรานต์ไทย

ปีใหม่อิหร่าน - สงกรานต์ไทย การเฉลิมฉลอง 400 ปีแห่งความสัมพันธ์ไทย - อิหร่าน”

โดยสถานทูตอิหร่านประจำประเทศไทย ร่วมกับกระทรวงวัฒนธรรม

 

27 มีนาคม 2564

THE EMQUARTIER

 

ถ่ายภาพโดย ว่าที่ร้อยตรีจตุพร ภักดี

.

.

.

รูปภาพเพิ่มเติม...

thrn 1

thrn 2

thrn 3

thrn 4

thrn 5

thrn 6

 

Tuesday the 27th. Design by QualityJoomlaTemplates. คณะศิลปศึกษา เลขที่ 2 ถนนราชินี แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 โทร./โทรสาร 02-224-1372
Copyright 2012

©