หน้าแรก

พิธีมุทิตาจิตศิลปินแห่งชาติ

คุณครูประเมษฐ์ บุณยะชัย ศิลปินแห่งชาติ พุทธศักราช 2563 สาขาศิลปะการแสดง (นาฏศิลป์-โขน)

คุณครูปี๊บ คงลายทอง ศิลปินแห่งชาติ พุทธศักราช 2563 สาขาศิลปะการแสดง (นาฏศิลป์-ดนตรีไทย)

 

จัดโดยคณะศิลปศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม

 

ถ่ายภาพโดย ว่าที่ร้อยตรีจตุพร ภักดี , นายธนวพรรษ โตกระโทก , นายปฐมพงษ์ เขียวไสว , นายณัฐพล จันทร์เนียม

.

.

.

คลิกเพื่อรับชมเพื่มเติม...

 

 Mutti 1

Mutti 2

Mutti 3

Mutti 4

Mutti 5

Tuesday the 27th. Design by QualityJoomlaTemplates. คณะศิลปศึกษา เลขที่ 2 ถนนราชินี แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 โทร./โทรสาร 02-224-1372
Copyright 2012

©