หน้าแรก

เทศกาลดนตรี มา ร้อง เล่น เต้น กัน MBK Center Music & Performance

การแสดงละครพันทางเรื่องราชาธิราช ตอนยกทัพจีน ระบำจีนไทยไมตรี และรับฟังการบรรเลงดนตรีบทเพลงจีน จากคณะศิลปศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

เทศกาลดนตรี มา ร้อง เล่น เต้น กัน MBK Center Music & Performance Fest

 

25 กุมภาพันธ์ 2564

ณ ชั้น G ลานอเวนิว โซน A MBK Center

 

ถ่ายภาพโดย นายปฐมพงษ์ เขียวไสว

.

.

.

คลิกเพื่อรับชมเพื่มเติม...

 250521 1

250521 2

250521 3

250521 4

250521 5

Thursday the 29th. Design by QualityJoomlaTemplates. คณะศิลปศึกษา เลขที่ 2 ถนนราชินี แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 โทร./โทรสาร 02-224-1372
Copyright 2012

©