หน้าแรก

การแสดง ชุดบุปผาสักการะน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ

พิธีจุดเทียนมหามงคล เพื่อสดุดีพระเกียรติคุณและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพวันพ่อแห่งชาติและวันชาติ

 

5 ธันวาคม 2563

ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง

 

ถ่ายภาพโดย ว่าที่ร้อยตรีจตุพร ภักดี

.

.

.

คลิกเพื่อชมรูปภาพเพิ่มเติม....

 

201205 1

201205 2

201205 3

201205 4

201205 5

Thursday the 29th. Design by QualityJoomlaTemplates. คณะศิลปศึกษา เลขที่ 2 ถนนราชินี แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 โทร./โทรสาร 02-224-1372
Copyright 2012

©