หน้าแรก

 

คณะศิลปศึกษาจัดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้สอนในยุคไทยแลนด์ 4.0

กิจกรรมที่ 1 อบรมครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้มีความรู้และทักษะการจัดการเรียนการสอน

ในวันที่ 8 สิงหาคม 2563

ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพมหานคร

 

DA 1

DA 2

DA 3

DA 4

DA 5


คลิกเพื่อดูรูปภาพเพิ่มเติม
https://www.facebook.com/media/set/?vanity=542243325817908&set=a.4160314057344132

 

Thursday the 29th. Design by QualityJoomlaTemplates. คณะศิลปศึกษา เลขที่ 2 ถนนราชินี แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 โทร./โทรสาร 02-224-1372
Copyright 2012

©