หน้าแรก

 

คณะศิลปศึกษาจัดโครงการประกวดร้องเพลง (รอบรองชนะเลิศ)

การประกวดร้องเพลงเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

ณ โรงละครวังหน้า สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

ในวันที่ 7 สิงหาคม 2563

 

singing 1

singing 2

singing 3

singing 4

singing 5

 

คลิกเพื่อดูรูปภาพเพิ่มเติม
https://www.facebook.com/media/set/?vanity=542243325817908&set=a.4147259158649622
 

Thursday the 29th. Design by QualityJoomlaTemplates. คณะศิลปศึกษา เลขที่ 2 ถนนราชินี แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 โทร./โทรสาร 02-224-1372
Copyright 2012

©