หน้าแรก

 

การประชุมผู้บริหารสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ (สัญจร)

โดยคณะศิลปศึกษา เป็นเจ้าภาพในการประชุม

 

23 กรกฎาคม 2563

ณ ห้องประชุม 1 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

 

ถ่ายภาพโดย ว่าที่ร้อยตรีจตุพร ภักดี และ นายพิจักษณ์ ถาวรานุรักษ์

rm 1

rm 2

rm 3

rm 4

rm 5

คลิกเพื่อดูรูปภาพเพิ่มเติม >> https://www.facebook.com/media/set/?vanity=542243325817908&set=a.4084237978285074

Tuesday the 27th. Design by QualityJoomlaTemplates. คณะศิลปศึกษา เลขที่ 2 ถนนราชินี แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 โทร./โทรสาร 02-224-1372
Copyright 2012

©