หน้าแรก

     นิทรรศการและการแสดงเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 24 กรกฏาคม 2563 ณ วิทยาลัยนาฏศิลป (ศาลายา)

ถ่ายภาพโดย นายสุวรักข์ อยู่แท้กูล

cha 1

cha 2

cha 3

cha 4

cha 5

คลิกเพื่อดูรูปภาพเพิ่มเติม >> https://www.facebook.com/media/set/?vanity=542243325817908&set=a.4083585255017013

Thursday the 29th. Design by QualityJoomlaTemplates. คณะศิลปศึกษา เลขที่ 2 ถนนราชินี แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 โทร./โทรสาร 02-224-1372
Copyright 2012

©