หน้าแรก

 

กิจกรรมเนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 22 กรกฏาคม 2563 ณ ลานพระอุโบสถบวรสถานสุทธาวาส (วัดพระแก้ววังหน้า)

ถ่ายภาพโดย นายสุวรักข์ อยู่แท้กูล

bd 1

bd 2

bd 3

bd 4

bd 5

 

คลิกเพื่อดูรูปภาพเพิ่มเติม >> https://www.facebook.com/media/set/?vanity=542243325817908&set=a.4072593029449569

 

 

Tuesday the 27th. Design by QualityJoomlaTemplates. คณะศิลปศึกษา เลขที่ 2 ถนนราชินี แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 โทร./โทรสาร 02-224-1372
Copyright 2012

©