หน้าแรก

 

การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ คณะศิลปศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ปีการศึกษา 2562 วันจันทร์ ที่ 20 กรกฎาคม 2563 ณ ห้องประชุมคณะศิลปศึกษา

ถ่ายภาพโดย ว่าที่ร้อยตรีจตุพร ภักดี

 

stu 1

 stu 2

stu 3

stu 4

stu 5

คลิกเพื่อดูรูปภาพเพิ่มเติม >> https://www.facebook.com/media/set/?vanity=542243325817908&set=a.4064473873594818

 

 

Friday the 30th. Design by QualityJoomlaTemplates. คณะศิลปศึกษา เลขที่ 2 ถนนราชินี แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 โทร./โทรสาร 02-224-1372
Copyright 2012

©