หน้าแรก

 

          คณะศิลปศึกษา ได้ทำการถ่ายทอดสดผ่านสื่อออนไลน์ : แอปพิเคชันชันโตว่ยิน (Douyin)

          โครงการเผยแพร่มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติของไทย

          11 กรกฏาคม 2563 ณ ลานพระอุโบสถบวรสถานสุทธาวาส (วัดพระแก้ววังหน้า)

 

ถ่ายภาพโดย นายสุวรักษ์ อยู่แท้กุล

 

 Dou 1

Dou 2

Dou 3

Dou 4

Dou 5

 

คลิกเพื่อดูรูปภาพเพิ่มเติม >> https://www.facebook.com/media/set/?vanity=542243325817908&set=a.4023379027704303

 

 

Friday the 30th. Design by QualityJoomlaTemplates. คณะศิลปศึกษา เลขที่ 2 ถนนราชินี แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 โทร./โทรสาร 02-224-1372
Copyright 2012

©