หน้าแรก

 

คณะศิลปศึกษาจัดการทดสอบความสามารถการใช้ภาษาอังกฤษของนักศึกษา ปี 1 ปีการศึกษา 2563 

 

2 กรกฎาคม 2563

ณ ห้องปฏิบัติโขน คณะศิลปศึกษา

 

ถ่ายภาพโดย ว่าที่ร้อยตรีจตุพร ภักดี

Eng 1 

Eng 2

Eng 3

Eng 4

Eng 5

 

คลิกเพื่อดูรูปภาพเพิ่มเติม >>https://www.facebook.com/media/set/?vanity=542243325817908&set=a.3986082924767247

Friday the 30th. Design by QualityJoomlaTemplates. คณะศิลปศึกษา เลขที่ 2 ถนนราชินี แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 โทร./โทรสาร 02-224-1372
Copyright 2012

©