หน้าแรก

 

คณะศิลปศึกษาจัดการประชุมอาจารย์นิเทศก์ นักศึกษาฝึกประสบการณ์ในสถานศึกษา

ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563

 

2 กรกฎาคม 2563

ณ ห้องประชุม 1 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

 

ถ่ายภาพโดย ว่าที่ร้อยตรีจตุพร ภักดี

 

sup 1

sup 2

sup 3

sup 4

sup 5

 

 

คลิกเพื่อดูรูปภาพเพิ่มเติม >> https://www.facebook.com/media/set/?vanity=542243325817908&set=a.3986052008103672

 

Tuesday the 27th. Design by QualityJoomlaTemplates. คณะศิลปศึกษา เลขที่ 2 ถนนราชินี แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 โทร./โทรสาร 02-224-1372
Copyright 2012

©