หน้าแรก

 

ท่านอธิการบดี พบ ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร

เจ้าหน้าที่ คณะศิลปศึกษา เพื่อประชุมรับนโยบายจาก

ท่านอธิการบดี นิภา โสภาสัมฤทธิ์

2 กรกฎาคม 2563

ณ ประชุม 1 ตึกอำนวยการ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

 

ถ่ายภาพโดย ว่าที่ร้อยตรีจตุพร ภักดี

 

meeting 1

meeting 2

meeting 3

meeting 4

meeting 5

 

คลิกเพื่อดูรูปภาพเพิ่มเติม >> https://www.facebook.com/media/set/?vanity=542243325817908&set=a.3986020254773514

Thursday the 29th. Design by QualityJoomlaTemplates. คณะศิลปศึกษา เลขที่ 2 ถนนราชินี แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 โทร./โทรสาร 02-224-1372
Copyright 2012

©