หน้าแรก

 

คณะศิลปศึกษาจัดโครงการอบรมการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคไข้หวัดใหญ่

30 มิถุนายน 2563

ณ โรงพยาบาลกลาง กรุงเทพมหานคร

 

ถ่ายภาพโดย ว่าที่ร้อยตรีจตุพร ภักดี และ นายชริน สิทธิสังข์

 

inf 1

inf 2

inf 3

inf 4

inf 5

 

Friday the 30th. Design by QualityJoomlaTemplates. คณะศิลปศึกษา เลขที่ 2 ถนนราชินี แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 โทร./โทรสาร 02-224-1372
Copyright 2012

©