หน้าแรก

 

คณะศิลปศึกษาจัดเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต (4 ปี)

กิจกรรม ภาควิชาดุริยางคศิลป์ศึกษา

 

25-27 มิถุนายน 2563

ณ ชั้น 5 อาคารคณะศิลปศึกษา

 

ถ่ายภาพโดย นายจิรพล ฉัตรทอง , นายพิจักษณ์ ถาวรานุรักษ์

 

MS 1

MS 2

MS 3

MS 4

MS 5

 

คลิกเพื่อดูรูปภาพเพิ่มเติม >> https://www.facebook.com/media/set/?vanity=542243325817908&set=a.3955006904541516

Thursday the 29th. Design by QualityJoomlaTemplates. คณะศิลปศึกษา เลขที่ 2 ถนนราชินี แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 โทร./โทรสาร 02-224-1372
Copyright 2012

©