หน้าแรก

 

คณะศิลปศึกษาจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต (4 ปี)

กิจกรรม ภาควิชานาฏศิลป์ศึกษา

 

25-26 มิถุนายน 2563

ณ ชั้น 5 อาคารคณะศิลปศึกษา

 

ถ่ายภาพโดย นายศุภกร เพ็งฉิม , นายปฐมพงษ์ เขียวไสว , นายณัฐพล จันทร์เนียม

 

TH-Dance 1

 

TH-Dance 2

TH-Dance 3

TH-Dance 4

TH-Dance 5

 

คลิกเพื่อดูรูปภาพเพิ่มเติม >> https://www.facebook.com/media/set/?vanity=542243325817908&set=a.3954957727879767

Thursday the 29th. Design by QualityJoomlaTemplates. คณะศิลปศึกษา เลขที่ 2 ถนนราชินี แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 โทร./โทรสาร 02-224-1372
Copyright 2012

©