หน้าแรก

คณะศิลปศึกษาจัดโครงการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต (4 ปี)
กิจกรรม ภาควิชาการศึกษา และภาควิชาการศึกษาทั่วไป

24 มิถุนายน 2563
ณ ชั้น 5 อาคารคณะศิลปศึกษา

ถ่ายภาพโดย นายศุภกร เพ็งฉิม , นายปฐมพงษ์ เขียวไสว , นายณัฐพล จันทร์เนียม

 

24-05-63 1

 

24-05-63 2

24-05-63 3

24-05-63 4

24-05-63 5

 

คลิกเพื่อดูรูปภาพเพิ่มเติม >> https://www.facebook.com/media/set/?vanity=542243325817908&set=a.3954921057883434

 

 

Thursday the 29th. Design by QualityJoomlaTemplates. คณะศิลปศึกษา เลขที่ 2 ถนนราชินี แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 โทร./โทรสาร 02-224-1372
Copyright 2012

©