หน้าแรก

วันอาทิตย์ที่ 24 พ.ค 2563 คณบดีและบุคลากร คณะศิลปศึกษา

ช่วยกันจัดเครื่องสังเวย เพื่อใช้ประกอบพิธีบวงสรวงเคลื่อนย้ายศาลพระภูมิ (วังหน้า)

ในวันจันทร์ที่ 25 พ.ค. 2563

 063652

 063658

 063702

 063711

 063747

 063750

 063753

 063755

 063820

 063825

 063829

 063841

 064015

Tuesday the 27th. Design by QualityJoomlaTemplates. คณะศิลปศึกษา เลขที่ 2 ถนนราชินี แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 โทร./โทรสาร 02-224-1372
Copyright 2012

©