อบรมการจัดทำ มคอ.

Print
Category: Uncategorised
Published Date Written by Super User

 การอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำ มคอ. 

ระหว่างวันที่ 9-10 กุมภาพันธ์ 2558

 1. ไฟล์เสียงบรรยาย

            part 1    part 2    part 3    part 4     part 5

2. เอกสารประกอบการบรรยาย