3.สถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสาร

Print

 

 

ที่อยู่ : คณะศิลปศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

119/11 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170

เบอร์โทรศัพท์ 0 2408 2997 ต่อ 120

เบอร์โทรสาร 0 2408 2998