หน้าแรก

ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

เรื่อง กรรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี

ปีการศึกษา 2561

------------------------------------

โดยผู้ที่สนใจสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  http://registra.bpi.ac.th/he/applicant/index.php หรือ คลิกที่นี่เพื่ออ่านประกาศ

Wednesday the 12th. Design by QualityJoomlaTemplates. คณะศิลปศึกษา เลขที่ 2 ถนนราชินี แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 โทร./โทรสาร 02-224-1372
Copyright 2012

©