หน้าแรก

การแสดงรำถวายพระพรเนื่องในงานสมโสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระะกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสทรงได้รับการทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเครื่องราชอิสริยาภรณ์รัฐมิตราภรณ์ แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน วันอาทิตย์ ที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๑.๐๐ นาฬิกา ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล

S  12533779

S  12533781

S  12533782

S  12533783

S  30703620

S  12533784

Saturday the 27th. Design by QualityJoomlaTemplates. คณะศิลปศึกษา เลขที่ 2 ถนนราชินี แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 โทร./โทรสาร 02-224-1372
Copyright 2012

©