หน้าแรก

ชมรมอาสายุวกาชาด คณะศิลปศึกษา ได้ปฏิบัติงานอาสาสมัครในโอกาสที่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย เสด็จพระราชดำเนินทรงบาตรส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2563 27 ธันวาคม 2562 ณ อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทย

timeline 25621227 085740

timeline 25621227 085744

timeline 25621227 085747

timeline 25621227 085749

timeline 25621227 085801

timeline 25621227 085803

 

 

Friday the 26th. Design by QualityJoomlaTemplates. คณะศิลปศึกษา เลขที่ 2 ถนนราชินี แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 โทร./โทรสาร 02-224-1372
Copyright 2012

©