หน้าแรก

 

 

 

เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2562 ตัวแทนบุคลากร คณะศิลปศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เข้าร่วมงานนิทรรศการ "ปณิธานความดี...มีแล้วแบ่งปัน" และ "ชุมชนต้นแบบแห่งความดี...วิถีไทยในแบบพ่อ" เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและแสดงความจงรักภักดี พระบรมราชสมภพของพระบามสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ ท้องสนามหลวง

timeline 25621214 163530

timeline 25621214 163532

timeline 25621214 163534

timeline 25621214 163536

timeline 25621214 163539

timeline 25621214 163540

timeline 25621214 163541

 

 

 

Saturday the 27th. Design by QualityJoomlaTemplates. คณะศิลปศึกษา เลขที่ 2 ถนนราชินี แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 โทร./โทรสาร 02-224-1372
Copyright 2012

©