หน้าแรก

กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ

คณะศิลปศึกษาได้จัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ ในวันที่ 4 ธ.ค. 2562 ตั้งแต่เวลา 07.30 - 09.30 น. ซึ่งมีกิจกรรมการตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง การสวดสรภัญญะ และการใช้ดนตรีสากล บรรเลงเพลงพระราชนิพนธ์

191212 0004

191212 0010

191212 0016

191212 0018

191212 0023

191212 0032

191212 0033

191212 0036

191212 0037

191212 0038

191212 0041

191212 0042

 

 

Saturday the 27th. Design by QualityJoomlaTemplates. คณะศิลปศึกษา เลขที่ 2 ถนนราชินี แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 โทร./โทรสาร 02-224-1372
Copyright 2012

©