หน้าแรก

คณะศิลปศึกษา เข้าร่วมงาน

KU OpenHouse 2019 และตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 24

โดยจัดขึ้นที่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

ในวันที่ 28-29 พฤศจิกายน 2562

 open house 191211 0002

open house 191211 0004

open house 191211 0005

open house 191211 0008

open house 191211 0014

open house 191211 0024

open house 191211 0031

open house 191211 0034

open house 191211 0039

open house 191211 0042

open house 191211 0047

open house 191211 0048

 

Saturday the 27th. Design by QualityJoomlaTemplates. คณะศิลปศึกษา เลขที่ 2 ถนนราชินี แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 โทร./โทรสาร 02-224-1372
Copyright 2012

©