หน้าแรก

 

คณะศิลปศึกษา กำหนดจัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ

เสริมสร้างศักยภาพการจัดการเรียนรู้ของอาจารย์ คณะศิลปศึกษา

 "กิจกรรมเทคนิคการเขียนหนังสือ ตำรา" 

ในระหว่างวันที่ 24 - 25 สิงหาคม 2562

ณ กนกรัตนรีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม

 2486224862 015724862 015624862 0141

Friday the 5th. Design by QualityJoomlaTemplates. คณะศิลปศึกษา เลขที่ 2 ถนนราชินี แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 โทร./โทรสาร 02-224-1372
Copyright 2012

©