หน้าแรก

คณะศิลปศึกษาจัดสวัสดิการด้านการส่งเสริมสุขภาพให้แก่บุคลากรภายในคณะ โดยพาบุคลากรไปฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ ในวันที่ 9 สิงหาคม 2562 เวลา 13.00-15.00 น. ณ โรงพยาบาลกลาง กรุงเทพมหานคร
ซึ่งกิจกรรมนี้คณะศิลปศึกษาจัดมาต่อเนื่องเป็นปีที่ 2
ผลการดำเนินงานที่ผ่านมาทำให้บุคลากรมีสุขภาพแข็งแรง สามารถปฏิบัติหน้าที่ราชการได้อย่างเต็มศักยภาพ

timeline 20190809 164214timeline 20190809 164219timeline 20190809 164221

Sunday the 9th. Design by QualityJoomlaTemplates. คณะศิลปศึกษา เลขที่ 2 ถนนราชินี แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 โทร./โทรสาร 02-224-1372
Copyright 2012

©