หน้าแรก

นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชานาฏศิลป์ไทยศึกษา คณะศิลปศึกษา
ได้รับรางวัลสยามหัตถคเณศ ประเภทศิลปินดาวรุ่งลูกกตัญญู จากเจ้าภาคินัย ณ เชียงใหม่ จัดโดยสภาอภิชาตบุตรรวมใจภักดิ์
วันที่ 29 กรกฎาคม 2562 ณ เดอะบาร์ซาเทียร์เตอร์ ชั้น C สวนลุมรัชดา

น.ส.คุณัชย์มณี ประกิจสังข์
น.ส.พิมพ์รตา พรอัครรุ่งรัตน์
นายศราสันติ์ สมหมั่น
นายปิยะมินทร์ ชูจำปา

 timeline 25620729 194903timeline 25620729 194906timeline 25620729 194855timeline 25620729 194858timeline 25620729 194911

 

Friday the 5th. Design by QualityJoomlaTemplates. คณะศิลปศึกษา เลขที่ 2 ถนนราชินี แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 โทร./โทรสาร 02-224-1372
Copyright 2012

©