หน้าแรก

ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรคณะศิลปศึกษา จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การผลิตสื่อนวัตกรรมการเรียนรู้ด้านนาฏศิลป์ดนตรี

วัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษามีทักษะการสร้างสื่อการสอนประเภทหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book)

และสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและวิชาชีพในอนาคตได้

ระหว่างวันที่ 25 – 26 มิถุนายน 2562 ณ ห้องเรียนคอมพิวเตอร์ 545 – 546

วิทยากร ได้แก่

1. นายเสกสรรค์ ขวัญศรี

2. นายธนาธรณ์ มาสมฃ

 

65041394 2787578111284407 7870318228919025664 o65156173 2787577651284453 2177710786015657984 o65265208 2787577307951154 4343335095973707776 o65386854 2787578467951038 2810959424108101632 o65433875 2787577504617801 4498210542925643776 o65470924 2787577454617806 8559242012673441792 o

Sunday the 5th. Design by QualityJoomlaTemplates. คณะศิลปศึกษา เลขที่ 2 ถนนราชินี แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 โทร./โทรสาร 02-224-1372
Copyright 2012

©