หน้าแรก

ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรคณะศิลปศึกษา จัดการแสดงนาฏศิลป์ไทย โครงการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมวันสำคัญของชาติไทย กิจกรรมที่ 2 งานวันสุนทรภู่

วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม สนับสนุนการอนุรักษ์ พัฒนา สืบทอดและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมแก่สังคม ปลูกฝังให้เยาวชนเห็นคุณค่าของศิลปวัฒนธรรมและวันสำคัญของชาติไทย

ในวันที่ 26 มิถุนายน 2562 ณ โรงเรียนวัดชัยพฤกษมาลา กรุงเทพมหานคร

65275210 2790125564362995 6879985438606491648 o65537998 2790110111031207 5423226325299101696 o65196712 2790106444364907 4628722555962785792 o65239717 2790109354364616 6661260578335490048 o65469836 2790107814364770 5297271117944193024 o65667175 2790103891031829 2871384756354809856 o65143034 2790104344365117 4574716443181973504 o65140639 2790126104362941 4299227345211883520 o

Friday the 5th. Design by QualityJoomlaTemplates. คณะศิลปศึกษา เลขที่ 2 ถนนราชินี แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 โทร./โทรสาร 02-224-1372
Copyright 2012

©