หน้าแรก

ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรคณะศิลปศึกษา ได้รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ คณะศิลปศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ประจำปีการศึกษา 2561

มื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2562  ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคารคณะศิลปศึกษา

โดยมีรายชื่อคณะกรรมการประเมินคุณภาพดังนี้

1. รองศาสตราจารย์ ดร.ยุทธนา ฉัพพรรณรัตน์

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ระวิวรรณ วรรณวิไชย

3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์โพธิพันธ์ พานิช

4. นายปรเมศวร์ พืชผักหวาน

5. นายนฤเบศ เจริญวุฒิมากร

65006020 2787565537952331 4712950300611182592 o65373841 2787564887952396 899255749648056320 o64970977 2787564281285790 2232995244272517120 o65188574 2787568761285342 7815604365657374720 o64901013 2787565271285691 8937199564218171392 o65633295 2787564454619106 9165618406194413568 o65007465 2787565864618965 1270502642426052608 o65023995 2787567031285515 2723548541757685760 o64901013 2787569674618584 3739869517753352192 o65201457 2787567461285472 4752239450254213120 o65424894 2787567444618807 5937288950912647168 o64876214 2787568024618749 183951950344093696 o

Saturday the 11th. Design by QualityJoomlaTemplates. คณะศิลปศึกษา เลขที่ 2 ถนนราชินี แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 โทร./โทรสาร 02-224-1372
Copyright 2012

©