หน้าแรก

ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรคณะศิลปศึกษา นำผู้แทนมหาวิทยาลัยเศรษฐศาสตร์แห่งไหโขว่ มณฑลไหหลำ สาธารณรัฐประชาชนจีน เยี่ยมชมการเรียนการสอนด้านดนตรี ของสาขาวิชาดุริยางคศิลป์สากล ภาควิชาดนตรีคีตศิลป์ศึกษา คณะศิลปศึกษา ในวันที่ 26 มิถุนายน 2562 ณ อาคารดนตรีสากล คณะศิลปศึกษา

65454809 2790151177693767 8463559719095631872 o65138740 2790151044360447 4869072404770455552 o65157070 2790150617693823 8463042643687899136 o65212201 2790150581027160 5048375611362377728 o65179980 2790150457693839 1266593526401990656 o65273180 2790150751027143 462076186843938816 o65374995 2790150091027209 51106249646800896 o

Sunday the 9th. Design by QualityJoomlaTemplates. คณะศิลปศึกษา เลขที่ 2 ถนนราชินี แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 โทร./โทรสาร 02-224-1372
Copyright 2012

©